Prevajanje

Prevajanje je veliko več, kot le iskanje sopomenk v slovarju. Za uspešen in smiseln prevod mora prevajalec, poleg brezhibnega znanja izvirnega in ciljnega jezika, razumeti tudi številne druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost končnega prevoda. Tako mora upoštevati kdo je pisec besedila, komu je besedilo namenjeno, kaj in na kateri način želi pisec naslovniku prenesti svoje sporočilo, ali je v besedilu kakšen skriti pomen, razlog pisanja besedila ter številne druge dejavnike.

Le odličen prevajalec, ki se zaveda zgoraj omenjenih dejavnikov in ima podrobno znanje o samem področju, na katerega se besedilo nanaša, lahko zagotovi kakovosten prevod. Sam se pri sprejemanju novih naročil zelo strogo držim teh pravil, zato prevajam le tista besedila, za katera lahko brez dvoma zagotovim odličen prevod.

Izkušnje imam s prevajanjem besedil iz sledečih področij:

 • avtomobilska industrija (tehnični podatki, tehnična navodila, navodila za uporabo)
 • strojništvo in tehnika (navodila za delovne stroje, električna orodja, razne pripomočke)
 • priročniki za zaposlene
 • pogodbe (o zaposlitvi, sodelovanju, kupoprodajne pogodbe)
 • poročila
 • marketinška besedila
 • spletne strani
 • strokovni članki
 • splošna besedila
 • diplomske naloge in povzetki diplomskih nalog
 • in še mnogo več

knjige