Lokalizacija

Lokalizacijo bi najlažje in najkrajše lahko opredelili kot lokalno nadgraditev prevoda. To pomeni, da je prevod povsem prilagojen ciljnemu jeziku ter njegovim govorcem. Tako je pri lokalizaciji potrebno poleg podrobnega poznavanja slovnice ciljnega jezika poznati tudi kulturo ciljnega jezika in ostale značilnosti, povezane s ciljnim jezikom.

Najbolj nazoren in preprost primer lokalizacije je lokalizacija angleškega jezika (ameriška angleščina in britanska angleščina). Tako se npr. beseda »barva« v britanski angleščini zapiše kot »colour«, v ameriški angleščini pa »color«. Vendar lokalizacija ne vsebuje le pravilnega zapisa besed – tu je še pravilen zapis datuma, številk, pretvorba v lokalno valuto in pravilen zapis valute in ne nazadnje tudi celotna grafična podoba, izbira barv, oblike sporočila…

Največja potreba po lokalizaciji se pojavlja pri prevajanju spletnih strani, programske opreme in katalogov izdelkov.

ludek