Lokalizacija

Lokalizaciju možemo definirati kao lokalnu nadgradnju prijevoda. To znači, da je prijevod potpuno prilagođen ciljnom jeziku i ljudima, koji ga koriste. Lokalizacija zahtijeva temeljito poznavanje ciljnog jezika, lokalne kulture i ostalih karakteristika, povezanih s jezikom.

Lokalizacija je mnogo više od prilagođavanja pravilnog zapisa riječi, datuma i brojeva te promjene cijena u lokalnu valutu. Lokalizacija obuhvata i kompletan grafički dizajn, izbor boja, oblik poruke i još mnogo toga.

Lokalizacija je najpotrebnija kod prevođenja internet stranica, programske opreme i kataloga proizvoda.